هتل آسیا مشهد - بهشین سیر

 

هتل زیبا آسیا در مشهد و چند طبقه و اتاق با نمایی از کوچه و خیابان و برخی از آنها طراحی شده بر روی گنبد حرم امام از رضا می باشد. این هتل دارای امتیاز 4 ستاره

....