جاذبه های گردشگری تاریخی در شیراز - بهشین سیر

مکان های دیدنی و تاریخی، به ویژه شیراز بزرگ و زیبا هستند. دوره زند از مکان های معروف از شهرستان می توان نام برد.